Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Ôn tập lý thuyết và giải bài tập sgk địa lý 7. Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

A. Kiến thức trọng tâm

3. Dịch vụ

  • Chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu thô, xuất khẩu nông sản nhiệt đới.
  • Nơi tiêu thụ hàng hóa cho các nước tư bản nước ngoài.
  • 90% thu nhập ngoại tệ nhờ vào xuất khẩu nông sản và khoáng sản Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng và lương thực.

4. Đô thị hóa

  • Tốc độ đô thị hóa không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế.
  • Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị châu Phi: Không kiểm soát được sự gia tăng dân số, thiên tai, sản xuất nông nghiệp không phát triển.
  • Nội chiến liên miên, dân tị nạn về thành phố.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 31.1, nêu nhận xét để thấy các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Quan sát các hình 31.1 và 29.1 , cho biết:

– Tên một số cảng lớn ở châu Phi.

– Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân ở châu Phi.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan