Giải bài chính tả: Chị em - tiếng việt 3 tập 1 trang 27

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Chị em - tiếng việt 3 tập 1 trang 27. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Tập chép:

Chị em

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

Để chị trải chiếu, buông màn cho em

Chổi ngoan mau quét sạch thềm

Hòn bi thức đợi lim dim chân tường

Đàn gà ngoan chớ ra vườn

Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi

Mẹ về, trán ướt mồ hôi

Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru

Câu 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc?

đọc ng.... ngứ; ng... tay nhau; dấu ng... đơn

Trả lời:

 • đọc ngắc ngứ
 • ngoắc tay nhau
 • dấu ngoặc đơn

Câu 3. Tìm các từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với riêng
 • Cùng nghĩa với leo
 • Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau...

b. Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

 • Trái nghĩa với đóng
 • Cùng nghĩa với vỡ
 • Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi.

Trả lời:

Tiếng có nghĩa
Trái nghĩa với riêngChung
Cùng nghĩa với leoTrèo
Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau...Chậu
Trái nghĩa với đóngMở
Cùng nghĩa với vỡBể
Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi.Mũi

 • 2 lượt xem