Giải bài tập làm văn: Kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi - tiếng việt 3 tập 1 trang 36

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập làm văn: Kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi - tiếng việt 3 tập 1 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Gợi ý:

a. Vì sao mẹ dọa đổi cậu bé?

b. Cậu bé trả lời mẹ như thế nào?

c. Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

Trả lời:

Dại gì mà đổi

Ở làng nọ có một cậu bé bốn tuổi rất nghịch ngợm, mẹ cậu dọa sẽ đổi cậu để lấy một đứa trẻ ngoan về nuôi.

Cậu bé bình thản nói với mẹ :

- Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu!

Người mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao thế ? Ở làng này có nhiều đứa trẻ rất ngoan cơ mà !

Cậu bé trả lời một cách hóm hỉnh :

- Vì chẳng ai muốn đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm đâu, mẹ ạ.

Câu 2. Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Hãy chép vào vở họ, tên, địa chỉ người gửi, người nhận và nội dung bức điện.


Trả lời:


  • lượt xem