Giải bài luyện từ và câu - tiếng việt 4 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài luyện từ và câu - tiếng việt 4 tập 1 trang 8. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai

HUY CẬN

Trả lời:

Những từ ngữ chỉ sự việc là các từ chỉ sự vật như: con người, cây cối, đồ vật, con vật,...

Vậy khổ thơ trên có các từ ngữ chỉ sự vật là: Tay em, răng, hoa nhài, tóc và ánh mai.

Câu 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:

a. Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành

Huy Cận

b. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch

Vũ Tú Nam

c. Cánh diều như dấu "á"

Ai vừa tung lên trời

Lương Vĩnh Phúc

d. Ơ, cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe

Phạm Như Hà

Trả lời:

Những sự vậtSo sánh
a. Hai bàn tay emNhư hoa đầu cành
b. Mặt biểnTấm thảm khổng lồ
c. Cánh diềuDấu "á"
d. Dấu hỏiVành tai nhỏ

Câu 3: Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Trả lời:

Ví dụ mẫu: Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích nhất là hình ảnh "dấu hỏi" được so sánh là "vành tai thỏ". Vì sách so sánh đó thật ngộ nghĩnh vì trông dấu hỏi cũng tròn và cong như vành tai của chúng ta.


  • 1 lượt xem