Giải bài : Ôn tập về hình học

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích ôn tập lại các kiến thức cũng như bài tập về đoạn thẳng, đường thẳng, tam giác, tứ giác,... KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 85 sgk toán lớp 2

Mỗi hình dưới đây là hình gì ?

Giải bài : Ôn tập về hình học

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 85 sgk toán lớp 2

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 85 sgk toán lớp 2

Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra)

Giải bài : Ôn tập về hình học

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 85 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu :

Giải bài : Ôn tập về hình học

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan