Giải bài Luyện tập chung sgk toán 3 trang 90

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay mà thầy cô hướng dẫn cho các con chính là bài luyện tập chung. Đây là bài học cuối cùng của chương trước khi bước sang một chương mới. Vì vậy, các con chú ý theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bài để nắm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 90 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm

9 x 5 = 63 : 7 = 8 x 8 =

5 x 7 = 8 x 7 = 3 x 8 =

40 : 5 = 5 x 5 = 7 x 5 =

7 x 8 = 6 x 4 = 45 : 9 =

7 x 7 = 35 : 5 = 56 : 8 =

2 x 8 = 81 : 9 = 9 x 9 =

35 : 7 = 56 : 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 90 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài Luyện tập chung - sgk toán 3 trang 90

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 90 sgk toán lớp 3

Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 100m, chiều rộng là 60m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 90 sgk toán lớp 3

Một cuộn vải dài 81 m, đã bán được 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 90 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 x 2 + 30

b) 75 + 15 x 2

c) 70 + 30 : 3

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan