Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ được học bài : " Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng". Chắc chắn, nhiều bạn đang thắc mắc thế nào là điểm ở giữa và thế nào là trung điểm đúng không nào? Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học sau đây để tìm hiểu nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

  • A, O, B là ba điểm thẳng hàng
  • O là điểm ở giữa giữa hai điểm A và B

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

  • M là điểm ở giữa giữa hai điểm A và B.
  • Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB.
  • Viết là: AM = MB
  • M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 3

Trong hình bên:

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b) M là điểm ở giữa hai điểm nào?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 3

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

a) C là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 3

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan