Giải bài luyện tập trang 17

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, KhoaHoc giới thiệu cho các con luyện tập lại các dạng bài toán về xem đồng hồ, về các phép nhân cũng như các bài giải toán. Hi vọng, đây sẽ là những bài tập giúp các con nắm vững kiến thức hơn và học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải câu 1 bài luyện tập trang 17

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Giải toán theo tóm tắt sau:

Có : 4 thuyền

Mỗi thuyền : 5 người

Tất cả: ...người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

a) Đã khoanh 1/3 quả cam trong hình nào?

Giải câu 3 bài luyện tập trang 17

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

Điền dấu < , > = vào ô dưới đây:

4 x7 ... 4 x 6

4 x 5 ... 5 x 4

16 : 4 ... 16 : 2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan