Giải bài luyện tập trang 40

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Trong bài này, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con. Đó là những dạng toán liên quan đến phép chia, tìm số chia hay xem đồng hồ...Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) x + 12 = 36 b) x x 6 = 30

c) x – 25 = 15 d) x : 7 = 5

e) 80 – x = 30 g) 42 : x = 7

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 40

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng `1: 3 số dầu đã có. Hổi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 40 - sgk Toán lớp 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 40

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan