Giải bài luyện tập sgk Toán 3 trang 76

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Thầy cô sẽ củng cố lại một số dạng kiến thức cho các con. Các con chú ý theo dõi bài để nắm vững kiến thức hơn và làm bài tốt hơn. Chúng ta cùng bắt đầu với bài học ngay sau đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 76 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

213 x 4 347 x 2 208 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

369 : 3 630 : 7

47 : 4 724 : 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 76 sgk toán lớp 3

Quãng đường ABAB dài 172m, quãng đường BCBC dài gấp 4 lần quãng đường AB ( xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 76

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 76 sgk toán lớp 3

Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 77 sgk toán lớp 3

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc ABCDE, KLMNPQ

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 76

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan