Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 132 sgk

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các mệnh giá tiền Việt Nam. Và để các con không bị nhầm lẫn cũng nắm rõ hơn về tiền Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập ngay sau đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 132 - sgk toán lớp 3

Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 - sgk toán lớp 3

Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 133 - sgk toán lớp 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 133 - sgk toán lớp 3

Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hêt 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan