Giải bài bảng nhân 8

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học bảng nhân 6, bảng nhân 7. Vì thế, hôm nay, chúng ta sẽ được học một bảng nhân mới, đó chính là bảng nhân 8. Càng lên cao càng khó hơn. Vì thế các con cố gắng làm theo ví dụ và xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để các con hoàn thành tốt hơn, đạt kết quả cao hơn.

A. Ví dụ mẫu:

Giải bài phép nhân 8

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

8 x 3 = 8 x 2 =

8 x 4 = 8 x 1 =

8 x 5 = 8 x 6 =

8 x 7 = 0 x 8 =

8 x 8 = 8 x 10 =

8 x 9 = 8 x 0 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 53 - sgk Toán lớp 3

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 53 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 8

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan