Giải bài so sánh các số trong phạm vi 10 000

  • 1 Đánh giá

Phép so sánh không phải là phép toán quá xa lạ đối với các bạn học sinh chúng ta. Tuy nhiên, trước đây, chúng ta chỉ mới so sánh ở những phép toán và con số đơn giản. Vậy những con số 3 chữ số, 4 chữ số chúng ta so sánh như thế nào? Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài học : " So sánh các số trong phạm vi 10 000".

A. Lý thuyết

1. Trong hai số:

  • Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Ví dụ: 999 < 1000
  • Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Ví dụ: 10 000 > 9999

2. Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh tùng cắp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

  • Ví dụ: 9000 > 8999 vì ở hàng nghìn có 9 > 8
  • Ví dụ 2: 6579 < 6580 vì các chữ số hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm đều là 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8

3. Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 3

Điền dấu < = > vào chỗ chấm:

a) 1942….998 1999…2000

6742….6722 900 + 9…9009

b) 9650…9651 9156….6951

1965….1956 6591…6591

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 3

Điền dấu < = > vào chỗ chấm:

a) 1 km ...985m

600 cm…6m

797mm…1m

b) 60 phút…1 giờ

50 phút….1 giờ

70 phút…1 giờ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 3

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau:

4357; 4735; 4537; 4753

b) Tìm số bé nhất trong các số:

6091; 6190; 6901; 6019

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan