Giải toán 3 bài: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 136 sgk

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, các con đã được học bài : "làm quen với thông kế số liệu". Và hôm nay, để các con tự tin và nắm vững dạng toán này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài học này. Vì đây là dạng toán mới, vì vậy các con nên chú ý theo dõi ví dụ cũng như cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập để giải bài nhanh hơn và hiệu quả hơn.

A. Lý thuyết

Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình

Gia đìnhCô MaiCô LanCô Hồng
Số con212

Bảng này có hai hàng

  • Hàng trên ghi tên các gia đình
  • Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình

Nhìn vào bảng trên ta biết:

  • Ba gia đình được ghi trong bảng là: gia đình cô Mai, gia đình cô Lan và gia đình cô Hồng
  • Gia đình cô Mai có 2 con, gia đình cô Lan có 1 con và gia đình cô Hồng có 2 con

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 - sgk toán lớp 3

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Lớp3A3B3C3D
Số học sinh giỏi18132515

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 137 - sgk toán lớp 3

Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Lớp3A3B3C3D
Số cây40254528


Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 137 - sgk toán lớp 3

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Tháng123
Trắng1240m1040m1475m
Hoa1875m1140m1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan