Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 116 sgk

  • 1 Đánh giá

Để giúp các con củng cố lại một lần nữa dạng toán nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập. Để hiểu bài nhanh hơn, các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải ngay dưới đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

1324 x 2 2308 x 3

1719 x 4 1206 x 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 116 - sgk toán lớp 3

An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

x : 3 = 1527 x : 4 = 1823

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

Có…ô vuông đã Có… ô vuông đã tô

tô màu trong hình màu trong hình

Tô màu thêm…ô vuông để Tô màu thêm… ô vuông để thành

thành một hình vuông có một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

tất cả 9 ô vuông.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan