Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 168 sgk

  • 1 Đánh giá

Chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung. Trong bài luyện tập này, các con sẽ được ôn tập lại các dạng toán đã từng được học, ví dụ như phép chia và phép nhân số có 5 chữ số cho số có một chữ số, dạng toán liên quan đến rút về đơn vị...Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 168 - sgk toán lớp 3

Tính:

a) (13829 + 20718) x 2

b) 14523 – 24964 : 4

c) (20354 – 9638) x 4

d) 97012 – 21506 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 168 - sgk toán lớp 3

Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 168 - sgk toán lớp 3

Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 3 người trong tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiên thưởng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 168 - sgk toán lớp 3

Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan