Giải bài luyện tập trang 23

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức về những dạng toán mà chúng ta đã học trước đó là nhân số có hai chữ số với số có một chữ số và xem đồng hồ. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2 b) 53 x 4 c) 84 x 3

27 x 6 45 x 5 32 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút d) 11 giờ 35 phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Giải câu 5 bài luyện tập trang 23

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan