Giải bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Nhân số có hai chữ số nhân với số có 1 chữ số đã khó. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số càng khó hơn. Vậy tính nó như thế nào để nhanh và chính xác? Thầy cô mời các con đến với bài học ngày hôm nay.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 55 - sgk Toán lơp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 437 x 2 b) 319 x 3

205 x 4 171 x 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

x : 7 = 101 ; x : 6 = 107

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan