Giải bài luyện tập trang 38

  • 1 Đánh giá

Bài trước, chúng ta đã học bài giảm đi một số lần. Bản chất của bài học này chính là các phép chia. Vậy các con đã thành thạo các phép toán như vậy hay chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập, thầy cô giáo sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con để các con nắm bài nhanh chóng hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Viết ( theo mẫu):

Giải câu 1 bài luyện tập trang 38

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại 1: 3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 38

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan