Giải bài bảng chia 9

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bảng tính mới đó là bảng chia 9. Vì càng lên cao, các phép tính sẽ khó hơn, vì vậy các con chú ý theo dõi ví dụ cũng như phần hướng dẫn giải bài tập để nắm bài nhanh hơn và làm bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài bảng chia 9

Bảng chia 9:

9 : 9 = 1 18 : 9 = 2

27: 9 = 3 36 : 9 = 4

45 : 9 = 5 54 : 9 = 6

63 : 9 = 7 72 : 9 = 8

81 : 9 = 9 90 : 9 = 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

18 : 9 = 27 : 9 =

54 : 9 = 63 : 9 =

45 : 9 = 72 : 9 =

36 : 9 = 63 : 7 =

9 : 9 = 90 : 9 =

81 : 9 = 72 : 8 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 67 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 5 = 9 x 6 =

9 x 7 = 9 x 8 =

45 : 9 = 54 : 9 =

63 : 9 = 72 : 9 =

45 : 5 = 54 : 6 =

63 : 7 = 72 : 8 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 sgk toán lớp 3

Có 45 kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 68 sgk toán lớp 3

Có 45 kg gạp chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan