Giải toán 3 bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp) trang 170 sgk

  • 1 Đánh giá

Vậy là một năm học nữa lại sắp kết thúc, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài ôn tập các số đến 100 000. Đây là những bài ôn tập cuối cùng nên các con cố gắng theo dõi để nắm vững kiến thức và làm bài kiểm tra cuối kì tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Điền dấu <=>:

27469 … 27470 70000 + 30000 … 99000

85100 … 85099 80000 + 10000 ....99000

30000 … 29000+ 1000 90000 + 9000 ... 99000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 170 - sgk toán lớp 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945

B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853

D.3689; 3699; 3690

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan