Giải bài luyện tập trang 26

  • 1 Đánh giá

Bài trước, các con đã được học bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Hôm nay, để củng cố lại kiến thức của bài đó, các thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập trong bài luyện tập ngày hôm nay.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài luyện tập trang 26

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài luyện tập trang 26

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 26

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Đã tô 1/5 số ô vuông hình nào?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 26

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan