Giải bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • 1 Đánh giá

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải có những phép so sánh. Cái nào nặng hơn cái nào, cái nào lớn hơn cái nào?...Và hôm nay, cũng với phép so sánh, chúng ta sẽ so sánh xem số lớn gấp mấy lần số bé. Đây là dạng toán khá dễ, các con chú ý bài để hiểu bài nhanh hơn và làm bài tốt hơn.

A. Lý thuyết

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

Tóm tắt:

Giải bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giải:

Độ dài đoạn thẳng AB dài gấp độ dài đoạn thẳng CD mố số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 57 sgk toán lớp 3

Trả lời câu hỏi: Trong hình dưới đây, số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 57 sgk toán lớp 3

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 57 sgk toán lớp 3

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 57 sgk toán lớp 3

Tính chu vi:

a) Hình vuông MNPQ

b) Hình tứ giác ABCD

Giải bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan