Giải bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Nhằm giúp các con củng cố lại những kiến thức mình đã học ở lớp hai và bắt đầu những bài toán học đầu tiên của lớp 3. Các thầy, cô giáo sẽ củng cố lại những kiến thức về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số cho các con để một lần nữa các con nắm chắc kiến thức nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với các bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết (theo mẫu):

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

a. Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

b. Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 3 - sgk Toán học 3

Điền dấu: <, >, =

303.....330 30 + 100.....131

615.....516 410 - 10......400 + 1

199.....200 243.....200 + 40 +3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 3 - sgk Toán học 3

Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

357; 421; 537; 241; 735; 142.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết các dãy số: 537; 162; 830; 341; 735; 425.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan