Giải bài luyện tập trang 30

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Các thầy (cô) sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con để các con có thể nắm chắc hơn các dạng toán về phép chia hết và phép chia có dư.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 30

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 24 : 6 30 : 5 15 : 3 20 : 4

b) 32 : 5 34 : 6 20 : 3 27 : 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 30 - sgk Toán lớp 3

Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có 1313 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 30 - sgk Toán lớp 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A . 3 C. 1

B. 2 D. 0

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan