Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 114 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Vậy chúng ta luyện tập những dạng toán nào mà đã từng học? Để biết điều đó, hãy đến với bài học ngay sau đây. Để hiểu bài nhanh hơn và tốt hơn, các con nên tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải để làm bài nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a) 4129 + 4219=

b) 1052 + 1052 + 1052=

c) 2007 + 2007 + 2007 + 2007=

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Số?

Số bị chia423
Số chia3345
Thương14124011071

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho113101511071009
Thêm 6 đơn vị119
Gấp 6 lần678

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan