Giải bài luyện tập trang 8

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài phép trừ các số có ba chữ số, các con đã thực sự cảm thấy tự tin và quen với các dạng toán như vậy hay chưa? Để củng cố thêm, bây giờ chúng ta cùng thực hiện thêm các bài luyện tập nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 8 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 luyện tập trang 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

542 - 318 727 - 272

660 - 251 404 - 184

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 luyện tập trang 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán: 325 kg gạo

Cả hai ngày bán: ..... kg gạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 8 - sgk Toán lớp 3

Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan