Giải toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp) trang 118 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta tiếp tục học bài : "Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số". Đối với phép toán chia, đây là phép toán khá khó nên khi làm bài bên cạnh tập làm các ví dụ, các con nên tham khảo thêm cách thầy cô hướng dẫn giải bài để hiểu bài nhanh hơn và làm tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu

  • 9 chia 3 được 3, viết 3; 3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0
  • Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1; 1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0
  • Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2; 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
  • Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1; 1 nhân 3 bằng 3; 5 trừ 3 bằng 2

  • 22 chia 4 được 5, viết 5; 5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ 20 bằng 2
  • Hạ 4 được 24; 24 chia 4 được 6, viết 6; 6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0
  • Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2; 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 118 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 118 - sgk toán lớp 3

Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 118 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Chủ đề liên quan