Giải bài làm quen với biểu thức

  • 1 Đánh giá

Trong quá trình học, các con chắc cũng đã từng nghe cụm từ biểu thức. Vậy biểu thức là gì? chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Lý thuyết

1. Ví dụ về biểu thức:

  • 126 + 58; 234 : 5; 12 x 4 + 25; 245 - 56 + 68...là các biểu thức

2. Giá trị của biểu thức:

  • 126 + 51 = 177. Gía trị của biểu thức 126 + 51 là 177
  • 125 + 10 - 4 = 131. Gía trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 78 sgk toán lớp 3

Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau ( theo mẫu)

Mẫu: 284 + 10 = 294

giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294

125 + 18 161 - 150

21 x 4 48 : 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 sgk toán lớp 3

Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

Giải bài làm quen với biểu thức

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan