Giải bài hình vuông

  • 1 Đánh giá

Bài trước, chúng ta đã làm quen với hình chữ nhật. Và hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một loại mới đó chính là hình vuông. Vậy so với hình chữ nhật, hình vuông có những đặc điểm như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Lý thuyết

Giải bài hình vuông

Hình vuông ABCD có:

  • 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông
  • 4 cạnh có độ dài bằng nhau:
  • AB = BC = CD = DA
  • Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 85 sgk toán lớp 3

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Giải bài hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 sgk toán lớp 3

Đo rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông sau:

Giải bài hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 86 sgk toán lớp 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông.

Giải bài hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 86 sgk toán lớp 3

Vẽ theo mẫu:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan